Опитувальник дослідження задоволеності працею

Предыдущая123456789101112Следующая

Із запропонованих до кожного питання варіантів відповідей вибирається найбільш відповідний думці того, хто відповідає:

1. Те, чим я займаюся на роботі, мене цікавить: а) так; б) частково; в) ні.

2. За останні роки я домігся успіхів у своїй професії: а) так; б) частково; в) ні.

3. У мене склалися гарні стосунки з членами нашого колективу: а) так;
б) не з усіма; в) ні.

4. Задоволення від роботи важливіше, ніж високий заробіток: а) так; б) не завжди; в) ні.

5. Службове становище, яке я займаю, не відповідає моїм здібностям: а)так; б) частково; в) ні.

6. У роботі мене насамперед приваблює можливість дізнаватися щось нове: а) так; б) час від часу; в) ні.

7. З кожним роком я відчуваю, як ростуть мої професійні знання: а) так;
б) ні; в) я не впевнений.

8. Колеги, з якими я працюю, поважають мене: а) так; б) щось середнє; в) ні.

9. У житті часто бувають ситуації, коли не вдається виконати всю покладену на нас роботу: а) так; б) щось середнє; в) ні.

10. Останнім часом керівництво не раз виражало задоволеність із приводу моєї роботи: а) так; б) рідко; в) ні.

11. Роботу, яку я виконую, не може виконати людина з більш низькою кваліфікацією: а) так; б) щось середнє; в) ні.

12. Процес роботи надає мені задоволення: а) так; б) час від часу; в) ні.

13. Мене не влаштовує організація праці в нашому колективі: а) так; б) не зовсім; в) ні.

14. У мене часто бувають розбіжності з товаришами по роботі: а) так; б) іноді; в) ні.

15. Мене рідко заохочують за роботу: а) так; б) іноді; в) ні.

16. Навіть якби мені запропонували більш високий заробіток, я б не змінив місце роботи: а) так; б) можливо; в) ні.

17. Мій безпосередній керівник часто не розуміє або не хоче зрозуміти мене: а) так; б) іноді; в) ні.

18. У нашому колективі створені сприятливі умови для праці: а) так; б) не зовсім; в) ні.

Причинами незадоволеності роботою, що викликають бажання її змінити, є найчастіше: зниження діючих стимулів до праці, відсутність можливостей для професійного росту та умов для творчості, відчуття, що керівництво нездатне оцінити вас по заслузі, нераціональні вимоги до виконуваної роботи, великі витрати робочого часу, не пов'язані з вашими основними функціями, зміна особистих цілей, втрата інтересу до роботи. Для одержання загальної і конкретної оцінок задоволеності працею за запропонованим опитувальником отримані відповіді переводяться в бали відповідно до «ключа»:

Варіанти відповідей Твердження
а
б
уНа підставі кількісних показників розраховуються загальна задоволеність працею і її окремі складові:

Складові задоволеності працею Ствердження Максимальний бал
Інтерес до роботи 1, 6, 12
Задоволеність досягненнями в роботі 2, 7
Задоволеність взаєминами із співробітниками 3, 8, 14
Задоволеність взаєминами з керівництвом 10, 15, 17
Задоволеність змістом роботи 4, 16
Задоволеність умовами праці 3, 18
Загальна задоволеність працею 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Відношення отриманої суми балів до максимально можливого результату відображує ступінь задоволеності загальним чи конкретним параметром професійної діяльності. Чим нижче отримана величина, тим вище рівень незадоволеності. І навпаки, наближення даного значення до одиниці свідчить про високий рівень задоволеності даним аспектом праці.

Завдання 2. Перевірте вашу мотивацію за допомогою методики А.А. Реана.

Інструкція: погоджуючись чи ні з наведеними нижче твердженнями, необхідно вибрати одну з відповідей – «Так» чи «Ні». Якщо є труднощі з відповіддю, то майте на увазі, що «Так» означає як явне «Так», так і «Швидше так, ніж ні». Це ж відноситься і до відповіді «Ні». Відповідати слід достатньо швидко, довго не замислюючись. Відповідь, що першою прийшла в голову, як правило, є і найточнішою.

1. Включаючись у роботу, сподіваюсь на успіх.

2. У діяльності активний.

3. Схильний до прояву ініціативи.

4. При виконанні відповідальних завдань прагну, якщо можливо, знайти причини відмови від них.

5. Часто вибираю крайнощі: або занижено легкі завдання, або нереально важкі.

6. При зустрічі з перешкодами, як правило, не відступаю, а шукаю способи їх подолання.

7. При чергуванні успіхів і невдач схильний до переоцінки своїх успіхів.

8. Продуктивність діяльності в основному залежить від моєї цілеспрямованості, а не від зовнішнього контролю.

9. При виконанні достатньо важких завдань в умовах обмеженого часу результативність моєї діяльності погіршується.

10. Я схильний проявляти наполегливість в досягненні мети.

11. Я схильний планувати своє майбутнє на достатньо віддалену перспективу.

12. Якщо ризикую, то з розумом, а не відчайдушно.

13. Я не дуже настирний в досягненні мети, особливо якщо відсутній зовнішній контроль.

14. Вважаю за краще ставити перед собою середні за складністю або злегка завищені, але досяжні цілі.

15. У разі невдачі при виконанні завдання його привабливість для мене знижується.

16. При чергуванні успіхів і невдач я більше схильний до переоцінки своїх невдач.

17. Вважаю за краще планувати своє майбутнє лише на найближчий час.

18. Під час роботи в умовах обмеженого часу результативність діяльності у мене поліпшується, навіть якщо завдання достатньо важке.

19. У разі невдачі я, як правило, не відмовляюся від поставленої мети.

20. Якщо я сам вибрав для себе завдання, то у разі невдачі його привабливість тільки зростає.


4758480477974623.html
4758523807837386.html
    PR.RU™